Novinky

Partners


Pondelok 8. 2. 2016

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Čo nás čaká:

Nie je nám to fuk!

Učiteľkám našej školy tiež nie je jedno, ako sa šafári s peniazmi v školstve, ako rodičia musia doplácať na učebnice, ako chýba v škole toaletný papier, ako chýbajú v škole asistenti. Prekáža nám, keď nemáme papiere na fotenie testov a rodičia musia kupovať papier alebo toner. Nakoniec nám prekáža aj náš nízky status v spoločnosti, čo má zas príčinu v nízkom ohodnotení. Preto sa vám, milí rodičia, ospravedlňujeme, ak budeme v škole chýbať, ale aj my chceme dať najavo nespokojnosť so situáciou na celom Slovensku, v konečnom dôsledku ide predsa o "naše" deti.

 • Zápis detí do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční 7. a 8. apríla 2016.

  Zápis detí do materských škôl sa uskutoční 1. - 15. mája 2016.

   

 • 5. 2. 2016

  Do galérie Karneval - MŠ boli pridané fotografie.

 • Hlasujme na stránke www.zihadielko.sk a pomôžme získať nášmu mestu ihrisko.

  Hlasovanie končí 29.02.2016

  http://www.zihadielko.sk

   

 • Od pondelka do piatku boli na našej škole lektorky anglického jazyka z Indonezie /Dinda/ a Ukrajiny /Olena/. Prišli v rámci projektu AIESEC - Educate Slovakia a rozprávali sa s našimi deťmi o svojich krajinách, o rozdieloch na školách, o tradíciach. Žiaci spoznávali rôzne kultúry a osvojovali si komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

 • Výpis známok za 1.polrok školského roka 2015/2016 dostanú žiaci od triednych učiteľov dňa 29.1.2016 / v piatok / na poslednej vyučovacej hodine.

  žiaci 1. stupňa na 4. vyučovacej hodine

  žiaci 2. stupňa na 5. vyučovacej hodine

 • Výsledky testovania

  počet testovaných žiakov:  24

  MATEMATIKA - 72,50 %

  priemerná úspešmosť v SR - 61,99 %   , + 10,51

  SLOVENSKÝ JAZYK - 74,03 %

  priemerná úspešnosť v SR - 66,6 2%  , + 7,41

 • Oznamujeme rodičom, že sa medzi deťmi rozšíril výskyt vší! Z daného dôvodu Vás žiadame o kontrolu vlasov detí a preventívneho ošetrenia hlavy. V prípade výskytu vší u Vášho dieťaťa ste povinný ponechať dieťa v domácom ošetrení a pri nástupe do školy doložiť potvrdenie od detského lekára.

 • Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2015 (streda) a končia 7.1.2016 (štvrtok). Na základe odporúčania ministra školstva Juraja Draxlera riaditeľka ZŠ s MŠ využije ustanovenie § 150 ods. 5 školského zákona a dňa 08.01.2016 poskytne žiakom z prevádzkových dôvodov voľno.

  Vyučovanie a prevádzka SJ,SKD a MŠ sa začne 11.01.2016 (pondelok).

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: +421 33/5543049, 0911/348088
  MŠ: 033/5543248, 0911/348070
  ŠJ: 033/5543249, 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047

Fotogaléria