Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava

 

Navigácia

Novinky

 • 12. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul Rozvrhy

 • Záujmové útvary 2014/2015

  9. 9. 2014

  Oznamujeme rodičom, že deti môžu prihlásiť do záujmových útvarov do 19. 9. 2014 vyplnením záväznej prihlášky, ktorú dostanú u svojich tr. učiteliek a prinesením podpísaného vzdelávacieho poukazu.

  Ponuka útvárov je v prílohe       Ponuka_zaujmovych_utvarov_v.docx

 • Slávnostné zahájenie škol.roka 2014/2015

  30. 8. 2014

  Slávnostné zahájenie škol. roka sa uskutoční 2.9.2014 o 8,00 hod.V priaznivom počasí v areáli školského dvora, v nepriaznivom vo vestibule 1 budovy ZŠ.

  Súčasťou zahájenia bude aj slávnostné odovzdanie multifunkčn ...

 • Hviezdicový tábor Modranka

  1. turnus od 30. júna do 4. júla 2014 od 8,00 - 16,00

  2. turnus od 7. júla do 11. júla 2014 od 8,00 - 16,00

 • Didaktické hry na 1. stupni

  23. 6. 2014

  Posledný týždeň sme na prvom stupni začali didaktickými hrami v prírode, kde si mali žiaci  možnosť vyskúšať svoje teoretické poznatky z dopravnej, zdravotnej a civilnej ochrany  v praxi pod vedením tr. učiteliek.

  V praktických činnostiach sme pokračovali aj na 2. stupni, kde žiaci upravovali areál školy pred nástupom na prázdniny. Svedkom ich zdarnej práce je aj foto ,wink ktoré zachytáva pracovný elán žiakov.